Bilgi Havuzu

Sanayicilere Tavsiyeler

 
Fikri mülkiyet hukuku; telif hakları olarak da bilinen fikir ve sanat eserleri (copyrights) ve sınaî mülkiyet hakları (marka, patent, tasarım) şeklinde iki ana kategoriye ayrılmaktadır. Bu bölümde fikri ve sınai haklar alanında bilgilendirme amaçlanmıştır.
 
Üretmeyi ve pazarlamayı planladığınız ürünlerin, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, ve marka gibi sınai mülkiyet haklarından herhangi birini içerip içermediğini patent ve marka danışmanınız vasıtasıyla araştırınız. Türkiye'de korumasının olmadığını tespit edildiğinde haksız rekabet yaratmayacak şekilde söz konusu ürünü üretebilir ve korumanın olmadığı ülkelerde pazarlayabilirsiniz.

Her sınai mülkiyet hakkının sadece korunduğu ülkede geçerli olduğu ve başka ülkelerde bir koruma isteniyorsa, o ülkelere de ayrıca başvuru yapılması gerektiğini unutmayınız. Bu tür bir başvuru için yararlanılabilecek "rüçhan hakkı" başvuru sahibinin kendi ülkesinde yaptığı başvurudan itibaren patent için 12 ay, marka veya tasarım için de 6 ay içerisinde sözleşmeye taraf bir başka ülkeye başvuru yapabilmesi ve başka ülkeye yaptığı başvurunun incelemesinin kendi ülkesine yaptığı başvuru tarihi itibariyle yapılması anlamındadır.

Markanız tescilli değilse önce Türkiye'de olmak üzere ihracat yaptığınız ya da yapmayı planladığınız ülkelerde rüçhan hakkı talepli olarak markanızı tescil ettiriniz. Tescilsiz bir marka ile kesinlikle ihracat yapmayınız. Tescilsiz marka kullanımı yasak olmamasına rağmen başka ülkelere yapılacak ihracatta, ihracat yapılan ülkede aynı mallar için tescilli benzer bir marka varsa gümrüklerde ve dış piyasada mallarınıza el konulması riski vardır. Aynı durum iç piyasada da geçerlidir. Buna göre; mallarınız. 5833 sayılı marka hakları kanunu ve haksız rekabeti düzenleyen diğer yasa hükümlerine istinaden toplatılabilir, 3 yıla kadar hapis cezası 2.000.000.TL ye varan para cezalarıyla karşılaşabilirsiniz

Şirketinizin vizyon ve misyonunu ifade eden şirket sloganınızı da marka olarak tescil ettirerek koruyunuz.

Kendi ürettiğiniz veya geliştirdiğiniz herhangi bir yeni ürün için patent, faydalı model ve tasarım hakkını öncelikle Türkiye olmak üzere ihracat yapmayı planladığınız her ülkede rüçhan hakkınızı da kullanarak alınız. Aksi takdirde daha sonra yasal olarak taklitlerle mücadele edemezsiniz.
Copyright ©2016 Ante Danışmanlık, All Rights Reserved. Düzenleme: ElitNET
free website
built with
kopage