Gelir Vergisi Stopaj Teşviki

Gelir Vergisi Stopaj Teşviki


Haftalık 45 saate kadar (Ulusal ve genel tatiller hariç) kanun kapsamında desteklenen personelin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksan beşi, yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksanı ve diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır.
Copyright ©2016 Ante Danışmanlık, All Rights Reserved. Düzenleme: ElitNET
free website
built with
kopage