Hakkımızda

 ANTE DANIŞMANLIK
Ulusal ve uluslar arası Ar-Ge hibe/destekleri üzerinde çalışan bir firmadır. Projelerin hazırlanması & yürütülmesi konusunda danışmanlık hizmeti sunmak ve bu konuda eğitimler vermek üzere kurulmuştur.

Amacımız; Ar-Ge ve inovasyon kültürünün oluşturulması veya sürdürülmesidir. Hedefimiz; farklı sektörlerde faaliyet gösteren (kimya, tekstil, gıda, makine, tarım, ilaç ve yazılım gibi) küçük ve büyük ölçekli firmalarla işbirliği içerisinde çalışmaktır (sanayi şirketleri ve KOBIler).

Ante Danışmanlık; 20 yıllık akademik & sanayi tecrübesinden aldığı edinimlerle; müşterilerine sunduğu farklı bakış açıları, teknik çözümler ve metodolojik yaklaşımlarla katma değer yaratmaktadır. Bunun için; ilk proje bilgilendirilmesinden sonuna kadar olan periyotta; sadece uygun fonlara başvuru konusunda yönlendirme değil, proje süresince bağımsız gözlemciler olarak beyin fırtınasına dahil olup, proje hedefine ulaşmakta katkı sağlamaktayız.

Ekibimizi güçlendirmek adına; üniversite ve diğer sanayi kuruluşları ile çözüm ortaklıklarımız mevcuttur.

Bahsedilen misyon ve vizyonun dışında DEĞERLERİMİZ;
 Dürüstlük,
 Çalışkanlık,
 Verilen görevi en iyi şekilde yerine getirme,
 Kanun/etik değerlere uyum,
 Açık iletişim,
 Ekip çalışmasına inanç,
 Müşteri gizliliğini koruma,
 Yaratıcılık & yenilikçilik.

Özellikle ‘gizlilik’ konusunun gittikçe daha fazla önem arzetmesi nedeniyle; her proje çalışmasında gizlilik sözleşmesi de imzalamak taraftarıyız.

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ:
ulusal ve uluslar arası Ar-Ge hibe/destekleri üzerinde çalışan  bir firmadır.  Projelerin hazırlanması & yürütülmesi konusunda danışmanlık hizmeti sunmak ve bu konuda eğitimler vermek üzere kurulmuştur. 

Amacımız; Ar-Ge ve inovasyon kültürünün oluşturulması veya sürdürülmesidir. Hedefimiz; farklı sektörlerde faaliyet gösteren (kimya, tekstil, gıda, makine, tarım, ilaç ve yazılım gibi) küçük ve büyük ölçekli firmalarla işbirliği içerisinde çalışmaktır (sanayi şirketleri ve KOBIler). 

Ante Danışmanlık; 20 yıllık akademik & sanayi tecrübesinden aldığı edinimlerle;  müşterilerine  sunduğu farklı bakış açıları, teknik çözümler ve metodolojik yaklaşımlarla  katma değer yaratmaktadır. Bunun için; ilk proje bilgilendirilmesinden sonuna kadar olan periyotta; sadece uygun fonlara başvuru konusunda yönlendirme değil, proje süresince bağımsız gözlemciler olarak beyin fırtınasına dahil olup,  proje hedefine ulaşmakta katkı sağlamaktayız.

Ekibimizi güçlendirmek adına;  üniversite ve diğer sanayi kuruluşları ile çözüm ortaklıklarımız mevcuttur.
  
Bahsedilen misyon ve vizyonun dışında DEĞERLERİMİZ; 
  Dürüstlük,
  Çalışkanlık,
  Verilen görevi en iyi şekilde yerine getirme,
  Kanun/etik değerlere uyum,
  Açık iletişim,
  Ekip çalışmasına inanç,
  Müşteri gizliliğini koruma,
  Yaratıcılık & yenilikçilik.

Özellikle ‘gizlilik’ konusunun gittikçe daha fazla önem arzetmesi nedeniyle; her proje çalışmasında gizlilik sözleşmesi de imzalamak taraftarıyız.
 
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ: 

Meryem Naldar

Ar-Ge, İnovasyon ve Proje Yönetimi

info@antedanismanlik.com

Özgeçmiş

Lemi Güngördü

Yalın Üretim ve TPM (Toplam Verimli Bakım)

info@antedanismanlik.com

Özgeçmiş

Copyright ©2016 Ante Danışmanlık, All Rights Reserved. Düzenleme: ElitNET
free website
built with
kopage